سرعت حجم مصرفی توسط اینترنت 2G، 3G و 4G

این ویدئو سرعت حجم مصرفی در اینترنت 2G، 3G و 4G را به شما نشان می‌دهد.

فرض کنید GBا۱۰ اینترنت دارید. سرعت مصرف این حجم از اینترنت شبکه 4G بسیار بیشتر از اینترنت 3G یا 2G است. شما با اینترنت 4G می‌توانید فیلم‌های بیشتری تماشا کنید، به موزیک‌های بیشتری گوش کنید و صفحات بیشتری را باز و مشاهده کنید.

اگر همین حجم از اینترنت را شبکه 3G مصرف کنید، فیلم‌ها و صفحات کمتری را می‌توانید مشاهده کنید و به تعداد موزیک‌های کمتری دسترسی خواهید داشت. به همین دلیل مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا حجم اینترنت شما تمام شود.

GBا۱۰ اینترنت با اینترنت 2G بسیار دیرتر تمام می‌شود. سرعت بارگذاری صفحات با اینترنت 2G بسیار طولانی‌تر از اینترنت 4G است.

اینترنت 4G دیتای بیشتری نسبت به اینترنت‌های 3G یا 2G مصرف نمی‌کند، بلکه به دلیل سرعت بالا میزان مصرف شما را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب حجم بیشتری را مصرف خواهید کرد.