ضوابط و شرایط برگزاری دوره لیگاسل (کمپ ایرانسل-لالیگا):

  1. دوره لیگاسل در شهر تهران و در تاریخ 14 الی 16 اسفند به مدت 3 روز از ساعت 8 الی 17 برگزار می‌شود.
  2. شرکت‌کنندگان باید حداقل 12 و حداکثر 14 سال تمام شمسی باشند.
  3. پس از بررسی محتواهای ارسالی/تست‌های انجام شده، تعدادی از شرکت‌کنندگان جهت حضور در دوره برگزیده می‌شوند.

تبصره: دریافت محتوا به هیچ‌عنوان تعهدی برای ایرانسل مبنی بر پذیرفته‌شدن شرکت‌کننده جهت حضور در دوره ایجاد نمی‌کند.

  1. پذیرفته‌شدگان متعهد می‌شوند که در دوره‌های قبلی برگزارشده توسط شرکت ایرانسل شرکت نکرده‌اند.
  2. پذیرفته‌شدگان دوره باید به مدت 5 سال با شرکت ایرانسل برای تهیه محتوای تبلیغاتی مربوط به دوره موردنظر همکاری کنند.
  3. صرف ‌نظر از اینکه شرکت‌کننده در دوره پذیرفته شود یا خیر، ایرانسل مجاز و محق است به صورت رایگان از محتواهای دریافتی جهت تبلیغ خدمات و محصولات مخابراتی خود در کلیه بسترها اعم از وب‌سایت ایرانسل یا شرکای تجاری ایرانسل، اینستاگرام ایرانسل، شبکه صدا و سیما و تلویزیون‌های اینترنتی، تبلیغات محلی و محیطی بهره برداری کند.
  4. مسئولیت صحت مدارک و فیلم‌های ارسالی شرکت‌کننده بر عهده ولی/ سرپرست/ قیم قانونی وی می‌باشد.
  5. ولی/سرپرست/ قیم قانونی مهارت‌آموز متعهد به حاضرکردن به‌موقع و مستمر وی طبق زمان‌بندی اعلام شده به شرح مندرج در بند 1 می‌باشد.
  6. ولی/ سرپرست/ قیم قانونی مهارت‌آموز مسئولیت صحت اندازه و کیفیت کفش و لباس وی را بر عهده دارد.
  7. ولی/ سرپرست/ قیم قانونی مهارت‌آموز متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت وی در طول مدت دوره می‌باشد.