مشاهده قبض / صورت‌حساب

صورت‌حساب خط ایرانسلی‌تان را می‌توانید به‌راحتی از طریق سوپر اپلیکیشن ایرانسل من (یا نسخه وب) آن مشاهده کنید:

  • سوپر اپلیکیشن ایرانسل من (صفحه اصلی > خدمات > مشاهده صورت‌حساب)
  • وب اپلیکیشن ایرانسل من (صفحه اصلی > سایر > مشاهده صورت‌حساب)

در صورت تمایل، می‌توانید به روش حضوری و با مراجعه به مراکز زیر هم برای مشاهده صورت‌حساب خط ایرانسلی‌تان درخواست کنید.

به یاد داشته باشید که مشاهده صورت‌حساب حداکثر تا ۱۵ روز پس از صدور آن ممکن می‌شود. ضمن اینکه صورت‌حساب‌ها تا ۶ دوره گذشته موجودند.