لبخندبساز

در رمضان  ۹۶ لبخندها را هدیه کردیم. ایرانسلی بودید یا نه فرقی نمی‌کرد، کافی بود یک لبخند به لب اطرافیانتان بیاورید، از لبخندها عکس بگیرید و با هشتگ #لبخندبساز عکس را در اینستاگرامتان به اشتراک بگذارید. به ازای هر لبخند در هر عکس، ما به موسسات خیریه کمک کردیم و بذر لبخندهای بیشتری را کاشتیم. با ما باش و #لبخندبساز!