اینترنت رایگان، در حمایت از دانش‌آموزان و آموزگاران

اینترنت رایگان، در حمایت از دانش‌آموزان و آموزگاران

در راستای حمایت از دانش‌آموزان و آموزگاران و ایجاد دسترسی آسان به آموزش مجازی در شرایط کرونا، اینترنت مصرفی در اپلیکیشن شاد برای تمامی کاربران رایگان خواهد بود. در طول استفاده از اپلیکیشن شاد، اینترنت رایگان به صورت خودکار برای کاربران فعال می‌شود.