فرم درخواست انتقال مانده اعتبار سیم کارت سلب امتیاز شده

در صورتیکه سیم کارت شما با توجه به عدم استفاده بیش از ۹۰ روز از شما سلب امتیاز شده است و در خواست انتقال مانده اعتبار سیم کارت سلب امتیاز شده را دارید لطفا فرم مربوطه را پر کنید و به مراکز خدمات مشترکان شرکت ایرانسل مراجعه فرمایید.