نحوه دریافت پیام‌های سیستمی

شما ایرانسلی‌های عزیز می‌توانید نحوه دریافت اطلاع‌رسانی‌های مربوط به محصولات و سرویس‌هایی که استفاده می‌کنید را خودتان تعیین کنید.

شما می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن ایرانسل‌من یا شماره‌گیری کد *۵۵۵*۴*۷# روش مورد نظرتان را برای دریافت پیام‌های سیستمی انتخاب کنید. در ادامه راهنمای استفاده از هر یک از روش‌ها توضیح داده شده است.

  • ۱- اپلیکیشن ایرانسل‌من
  • ۲- شماره‌گیری کد #۷*۴*۵۵۵*