چشم انداز و اهداف راهبردی

آرمان : پیشرو در ارائه دنیایی از خدمات دیجیتالی جدید و جسورانه به مشتریان

ماموریت : به افق زندگی مشتریان روشنایی بیشتر بخشیدن

١. خلق و مدیریت ارزش آفرینی برای ذینفعان؛ ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران، کارکنان و مردم مطابق با ارزش‌ها و اصول اخلاقی ایرانسل

٢. خلق تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان؛ خلق تجربه‌ای منحصر به فرد از برند ایرانسل برای مشتریان بر اساس شناخت و طبقه‌بندی مشتریان

٣. مدیریت رشد پایدار؛ رشد خدمات صدا در عین توسعه فرصت‌های جدید در فضای دیتا، شرکت‌ها و سایر بخش‌های جذاب همسو با بلوغ بازارها

۴. تحول مدل عملیاتی؛ بهبود مشتری مداری بخش‌های مقدم خدمات‌رسان به مشتریان از طریق ارتقای پاسخگویی، دلسوزی و کارایی بخش‌های پشتیبانی کننده آنها

۵. نوآوری و تجارب موفق؛ فعالیت بر اساس اصول نوآوری در همه امور و سعی در یافتن فرصت‌های مناسب برای تسهیم و به کارگیری تجارب موفق دیگران