Handset + SIM Card + Package

گوشی‌های همراه

از زندگی در جهان ارتباطات لذت ببرید! ما پیشنهادهای ویژه‌ای برای شما داریم تا بتوانید ارتباطات سریع‌تر و با کیفیت‌تر را تجربه کنید و با جهان اطرافتان به گونه‌ای متفاوت و گسترده ارتباط برقرار کنید.

Huawei Y5

با انتخاب و خرید گوشی هواوی مدل Y5 lite علاوه بر 20 گیگابایت اینترنت موجود در سیم‌کارت دائمی خود، از ۱۲ گیگابایت اینترنت رایگان(۲ گیگابایت ماهانه به مدت شش‌ماه) نیز برخوردار شوید. علاقه‌مندان به استفاده از این طرح فوق‌العاده می‌توانند از طریق یکی از روش‌های زیر، این گوشی را خریداری نمایند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن‌های ایرانسل‌من و لنز به صورت پیش‌فرض در این گوشی نصب شده است.

سیم‌کارت
بسته اینترنت

Huawei Y5

با انتخاب و خرید گوشی هواوی مدل Y5 lite علاوه بر 20 گیگابایت اینترنت موجود در سیم‌کارت دائمی خود، از ۱۲ گیگابایت اینترنت رایگان(۲ گیگابایت ماهانه به مدت شش‌ماه) نیز برخوردار شوید. علاقه‌مندان به استفاده از این طرح فوق‌العاده می‌توانند از طریق یکی از روش‌های زیر، این گوشی را خریداری نمایند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن‌های ایرانسل‌من و لنز به صورت پیش‌فرض در این گوشی نصب شده است.

سیم‌کارت
بسته اینترنت

Huawei Y5

با انتخاب و خرید گوشی هواوی مدل Y5 lite علاوه بر 20 گیگابایت اینترنت موجود در سیم‌کارت دائمی خود، از ۱۲ گیگابایت اینترنت رایگان(۲ گیگابایت ماهانه به مدت شش‌ماه) نیز برخوردار شوید. علاقه‌مندان به استفاده از این طرح فوق‌العاده می‌توانند از طریق یکی از روش‌های زیر، این گوشی را خریداری نمایند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن‌های ایرانسل‌من و لنز به صورت پیش‌فرض در این گوشی نصب شده است.

سیم‌کارت
بسته اینترنت

Huawei Y5

با انتخاب و خرید گوشی هواوی مدل Y5 lite علاوه بر 20 گیگابایت اینترنت موجود در سیم‌کارت دائمی خود، از ۱۲ گیگابایت اینترنت رایگان(۲ گیگابایت ماهانه به مدت شش‌ماه) نیز برخوردار شوید. علاقه‌مندان به استفاده از این طرح فوق‌العاده می‌توانند از طریق یکی از روش‌های زیر، این گوشی را خریداری نمایند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن‌های ایرانسل‌من و لنز به صورت پیش‌فرض در این گوشی نصب شده است.

سیم‌کارت
بسته اینترنت

Huawei Y5

با انتخاب و خرید گوشی هواوی مدل Y5 lite علاوه بر 20 گیگابایت اینترنت موجود در سیم‌کارت دائمی خود، از ۱۲ گیگابایت اینترنت رایگان(۲ گیگابایت ماهانه به مدت شش‌ماه) نیز برخوردار شوید. علاقه‌مندان به استفاده از این طرح فوق‌العاده می‌توانند از طریق یکی از روش‌های زیر، این گوشی را خریداری نمایند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن‌های ایرانسل‌من و لنز به صورت پیش‌فرض در این گوشی نصب شده است.

سیم‌کارت
بسته اینترنت