طرح‌های تعرفه رنگی.

طرح‌های تعرفه رنگی

شما ایرانسلی‌ها، با انتخاب طرح‌های تعرفه رنگی می‌توانید از تخفیف در مکالمه و پیامک‌هایتان برخوردار شوید..
.

شما می‌توانید بر اساس نیاز خود یکی از طرح‌های تعرفه رنگی را انتخاب کنید. این طرح‌ها شامل تخفیف در هزینه‌های مکالمه و پیامک است. طرحی مناسب میزان مصرف خود را انتخاب کنید و از تخفیف ویژه بهره‌مند شوید.

مبالغ تماس بر حسب تومان/دقیقه، مبالغ پیامک و پیام چند رسانه‌ای بر حسب تومان/پیام و هزینه اینترنت همراه بر حسب تومان/کیلوبایت تعیین شده است.

 
طرح‌های تعرفه رنگی ویژه سیم‌کارت‌های دائمی قیمت‌ها به تومان می باشد آبی قرمز
مکالمات داخل کشور بین خطوط ایرانسل از شنبه تا ساعت 22:59 پنج شنبه 23:00
شب
تا 5:59 صبح
22/8 25/2
6:00
صبح
تا 22.59 شب
41 45
23:00
شب جمعه
تا 5:59 صبح جمعه
11/2 16
جمعه 6:00
صبح
تا 22:59 شب
41 45
سایر خطوط تمامی ساعات 49/9 49/9
پیامک داخل کشور بین خطوط ایرانسل پیامک انگلیسی 8 8
پیامک فارسی 7/5 7/5
سایر خطوط پیامک انگلیسی 10 10
پیامک فارسی 8/9 8/9
پیام چند رسانه‌ای (تمامی ساعات) 19/9 19/9
اینترنت همراه (تمامی ساعات) 0/04 0/04
هزینه و نحوه فعال‌سازی طرح ماهانه هزینه طرح 6,000 3,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *130*7*4# *130*7*3#
تلفن گویا 700-7-4-1 700-7-3-1

 • به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۱ تومان به هزینه هر پیامک اضافه شده است. این مبلغ به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
 • همانند تمام تعرفه‌های مخابراتی، تعرفه‌های فوق هم بدون در نظر گرفتن 9% مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
 • راهنمای استفاده از این طرح در زیر آورده شده است.
 • برای انصراف از طرح و بازگشت به حالت عادی کد #۴*۳*۵۵۵* را از سیم‌کارت خود شماره‌گیری کنید.
 • پس از ارسال درخواست طرح تعرفه انتخابی خود، ظرف 24 ساعت با دریافت پیامک تایید طرح شما فعال می شود.
 • برای اطلاع از طرح تعرفه فعال در حسابتان، کد #۸*۳*۵۵۵* را از سیم‌کارت خود شماره گیری کنید.
 • در صورتی که هر یک از طرح‌های تعرفه را از روز اول ماه فعال کرده باشید، نیازی به پرداخت اشتراک ماهانه نیست و تنها کافیست هزینه فعال‌سازی طرح انتخابی را بپردازید.
 • در صورتی که طرح تشویقی برای بخشی از یک ماه فعال شده باشد، هزینه شما به نسبت تعداد روزهایی که هر یک از طرح‌ها فعال بوده است، محاسبه می شود.
 • هزینه ماهانه طرح تعرفه رنگی شما، در صورتحساب‌تان منظور می شود.
 • هر زمان که بخواهید می‌توانید طرح‌های تعرفه تشویقی خود را تغییر دهید.
.

شما می‌توانید بر اساس نوع مصرف خود یکی از طرح‌های تعرفه رنگی را انتخاب کنید. این طرح‌ها شامل تخفیف در هزینه‌های مکالمه و پیامک است. طرح مناسب خود را انتخاب کنید و از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. مبالغ تماس بر حسب تومان/دقیقه، مبالغ پیامک و پیام چند رسانه‌ای بر حسب تومان/پیام و هزینه اینترنت همراه بر حسب تومان/کیلوبایت تعیین شده است.

 
طرح‌های تعرفه رنگی ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری قیمت‌ها به تومان می باشد آبی قرمز
مکالمات داخل کشور بین خطوط ایرانسل از شنبه تا 22:59 پنج شنبه 23:00
شب
تا 5:59 صبح
39/9 49/9
6:00
صبح
تا 22:59 شب
49/9 59/9
23:00
پنجشنبه شب
تا 5:59 صبح جمعه
29/9 39/9
جمعه 6:00
صبح
تا 22:59 شب
49/9 59/9
سایر خطوط تمامی ساعات 81/9 91/9
پیام داخل کشور بین خطوط ایرانسل پیامک انگلیسی 14/9 14/9
پیامک فارسی 7/9 7/9
سایر خطوط پیامک انگلیسی 19/9 19/9
پیامک فارسی 10/5 10/5
پیام چند رسانه‌ای (تمامی ساعات) 19/9 19/9
اینترنت همراه (تمامی ساعات) 0/06 0/06
هزینه و نحوه فعال‌سازی طرح هفتگی هزینه طرح 2,800 2,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *555*3*1*2# *555*3*1*1#
تلفن گویا 700-7-5-2-2 700-7-5-2-3
ماهانه هزینه پرداخت 6,000 4,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *555*3*2*2# *555*3*2*1#
تلفن گویا 700-7-5-3-2 700-7-5-3-3
سه ماهه هزینه طرح 15,000 10,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *555*3*5*2# *555*3*5*1#
تلفن گویا - -
شش ماهه هزینه طرح 25,000 17,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *555*3*5*4# *555*3*5*3#
تلفن گویا - -
یک ساله هزینه طرح 45,000 30,000
کد فعال‌سازی کد دستوری *555*3*5*6# *555*3*5*5#
تلفن گویا - -
 

 • همانند تمام تعرفه‌های مخابراتی، تعرفه‌های فوق هم بدون در نظر گرفتن 9% مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
 • برای اطلاع از طرح تعرفه فعال در حساب‌تان، کد #8*3*555* را از سیم‌کارت خود شماره‌گیری نمائید.
 • پس از پایان اعتبار طرح تعرفه تشویقی که انتخاب کرده‌اید، به صورت خودکار به طرح تعرفه پایه ثانیه‌ای بازگردانده می‌شوید. این بازگشت توسط پیامک به شما اطلاع داده می‌شود.
 • در صورت انتخاب هر یک از طرح‌های تعرفه تشویقی، نمی‌توانید پیش از پایان دوره اعتبار آن اقدام به تغییر تعرفه نمایید؛ اما می‌توانید طرح تعرفه موجود را تمدید کنید.
 • هزینه ماهانه طرح تشویقی برای شما مشترکان اعتباری، از حساب اعتبار مکالمه‌تان کسر می‌شود. به همین خاطر به هنگام انتخاب طرح مورد نظر، از وجود اعتبار کافی در حساب‌تان مطمئن شوید.
 • پس از ارسال درخواست طرح تعرفه انتخابی خود، ظرف 24 ساعت پیامک تاییدی دریافت می‌کنید و طرح فعال می‌شود.