ممکن است دوست داشته باشید:

تنظیمات 4G در گوشیMotorola Moto X

تنظیمات 4G در گوشیMotorola Moto X

این ویدئو نحوه تنظیم اینترنت 4G در گوشیMotorola Moto X را نشان می‌دهد.

 • نوار بالای صفحه را به سمت پایین بکشید، گزینه Mobile data را روشن و گزینه Settings را انتخاب کنید.
 • گزینه More را انتخاب کنید.
 • گزینه Mobile network را انتخاب کنید.
 • گزینه Preferred network type را انتخاب کنید
 • در پنجره باز شده گزینه (recommended) 4G را انتخاب کنید.
 • به پنجره Settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 • در قسمت Mobile network settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 • علامت + را انتخاب کنید.
 • در قسمت Name، Irancell-Internet و در قسمت APN، mtnirancell را وارد و سپس Save کنید.
 • گزینه Irancell-Internet را انتخاب کنید.
 • علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل است.
.