ممکن است دوست داشته باشید:

آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشی Nexus 6

آموزش تنظیم اینترنت 4G در گوشی Nexus 6

این ویدئو نحوه تنظیم اینترنت 4G در گوشیNexus 6 را نشان می‌دهد.

 • نوار بالای صفحه را به سمت پایین بکشید، گزینه Data را روشن و Settings را انتخاب کنید.
 • گزینه Cellular networks را انتخاب کنید.
 • گزینه Preferred network type را انتخاب کنید
 • در پنجره باز شده گزینه (recommended) LTE را انتخاب کنید.
 • گزینه + را انتخاب کنید.
 • به پنجره Settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 • در قسمت Mobile network settings بازگردید و گزینه Access point را انتخاب کنید.
 • علامت + را انتخاب کنید.
 • در قسمت Name، Irancell-Internet و در قسمت APN، mtnirancell را وارد و سپس Save کنید.
 • در نتیجه گزینه Irancell-Internet فعال و علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل خواهد بود.
 • علامت 4G نشان‌دهنده اتصال به اینترنت پرسرعت همراه (4G) ایرانسل است.
.