تنظیمات اینترنت همراه برای گوشی‌های دارای سیستم‌عامل Bada

. 
 • گزینه Application را انتخاب نموده و سپس گزینه Settings را انتخاب کنید.


   
 • در قسمت Settings گزینه Network را انتخاب نمایید.


   
 • سپس گزینه Connections را انتخاب نمایید:


   
 • گزینه New را انتخاب کنید:


   
 • در قسمت Set name کلمه Irancell-GPRS و در قسمت Access name، عبارت mtnirancell را وارد نموده سپس بر روی گزینه Save کلیک نمایید. در قسمت Auth type باید گزینهNone انتخاب شده باشد.


   

ممکن است دوست داشته باشید: