حالت‌های پخش آهنگ پیشواز

.
سرویس آهنگ پیشواز امکان پخش در حالت «چند آهنگی» را دارد. اطلاعات مربوط به این سرویس در جدول زیر آورده شده است.
 
حالت پخش
چند آهنگی امکان تنظیم یک یا چند آهنگ به عنوان پیش فرض
امکان تنظیم آهنگ های متفاوت برای زمان های مختلف
امکان تنظیم آهنگ های متفاوت برای تماس گیرندگان متفاوت
امکان تعریف گروه های متفاوت از تماس گیرندگان
امکان تنظیم بیش از یک آهنگ برای پخش به صورت تصادفی

حالت پخش چند آهنگی

در این حالت کلیه عملیات و امکانات ممکن در سرویس آهنگ پیشواز در اختیار شما قرار می‌گیرد. به عنوان مثال شما قادر خواهید بود برای اشخاص و زمان‌های مختلف یک یا چند آهنگ متفاوت تنظیم کنید.

آلبوم

هر آهنگ پس از خریداری در آلبوم شما قرار می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توانید به دلخواه از آهنگ‌های داخل آلبوم تا پایان دوره اعتبار آنها استفاده کنید. هر زمان که دوره اعتبار آهنگی به پایان برسد به صورت اتوماتیک از آلبوم شما حذف می‌شود.
 

فهرست های پخش

با تنظیم این ویژگی می‌توانید از قابلیت پخش چند آهنگی استفاده کنید. قابلیت پخش چند آهنگی به شما امکان می‌دهد برای زمان‌ها و تماس‌گیرندگان مختلف فهرست‌های متفاوتی از یک یا چند آهنگ تنظیم کنید.

 • در صورتی که حالت پخش چند آهنگی را انتخاب کرده باشید، پخش آهنگ‌ها به صورت تصادفی خواهد بود. بدین معنی که سیستم به صورت تصادفی یکی از آهنگ‌ها را انتخاب و برای تماس گیرنده پخش می‌کند.

برای تنظیم «فهرست‌های پخش» لازم است موارد زیر را مشخص کنید:

 • نوع فهرست پخش:
  • فهرست پخش «خاص»: این ویژگی به شما امکان می‌دهد برای هر شماره، آهنگ پیشواز اختصاصی تنظیم کنید. بدین معنی که هر تماس‌گیرنده آهنگ یا آهنگ‌هایی را می‌شنود که شما به صورت اختصاصی برای او تنظیم کرده‌اید.
  • فهرست پخش «گروهی»: این ویژگی به شما امکان می‌دهد برای یک گروه خاص از تماس‌گیرندگانتان آهنگ یا آهنگ‌های پیشواز متفاوتی تنظیم کنید. در این صورت هر زمان که یکی از اعضای گروه با شما تماس بگیرد، آهنگ یا آهنگ‌هایی را می‌شنود که شما برای آن گروه خاص تنظیم کرده‌اید.
  • فهرست پخش «پیش‌فرض»: این ویژگی به شما امکان می‌دهد فهرستی از آهنگ‌های پیشواز تهیه کنید که برای افرادی که تا به حال با شما تماس نگرفته‌اند یا تماس‌گیرندگانی که برای آنها آهنگ خاصی را تنظیم نکرده‌اید، آهنگ‌های این فهرست برایشان پخش شود.

 • در صورتی که فهرست پیش فرض را فعال نکرده باشید، برای تمامی تماس‌گیرندگان جدید و خارج از فهرست‌های خاص یا گروهی، صدای بوق ... بوق معمولی پخش می‌شود.
 • یک یا چند آهنگ پیشواز: هر فهرست (خاص، گروهی یا پیش‌فرض) قابلیت تنظیم یک یا چند آهنگ پیشواز را دارد. در صورتی که چند آهنگ را برای یک فهرست انتخاب کرده باشید، یکی از آنها به صورت تصادفی برای تماس‌گیرنده پخش می‌شود.
 • :زمان پخش: شما می‌توانید آهنگ یا آهنگ‌های پیشواز را طوری تنظیم کنید که تنها در زمان‌های خاصی پخش شوند. حالات مختلف زمان پخش، شامل موارد زیر است
  • همیشگی: با تنظیم این حالت، آهنگ یا آهنگ‌های پیشواز انتخاب شده در فهرست پخش، هر روز و در تمامی ساعات برای تماس‌گیرندگان مورد نظر پخش می‌شوند.
  • روزانه: با تنظیم این حالت، آهنگ یا آهنگ‌های پیشواز انتخاب شده در فهرست پخش به صورت روزانه و در زمان تعیین شده توسط شما پخش می‌شوند. به عنوان مثال اگر بازه زمانی ۰۶:۰۰-۰۸:۰۰ را برای یک فهرست پخش تنظیم کنید، آهنگ‌ها به روزانه و در بازه تعیین شده برای تمامی تماس‌گیرندگان پخش می‌شود.
  • هفتگی: با تنظیم این حالت، آهنگ یا آهنگ‌های پیشواز انتخاب شده در فهرست پخش تنها در روزهایی از هفته که شما تعیین کرده‌اید پخش می‌شوند. به عنوان مثال، اگر روزهای شنبه تا چهارشنبه را برای یک فهرست پخش انتخاب کنید، افراد تماس‌گیرنده از ابتدای روز شنبه تا پایان روز چهارشنبه، آهنگ پیشواز تنظیم شده در فهرست را می شنوند.

در حالت پخش چند آهنگی، در صورتی که در فهرست پیش فرض، برای افراد مختلف آهنگ های متفاوتی تنظیم نکنید، همه تماس‌گیرندگان، صدای بوق ... بوق معمولی شبکه را می شنوند.