اطلاع‌رسانی درباره قطع سیمکارت‌های اعتباری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 217 خود، اپراتورها را مجاز به سلب امتیاز از سیمکارت‌های اعتباری در صورت عدم وجود تراکنش طی بازه زمانی سه ماهه کرده است .

بر اساس مصوبه 217 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، اپراتور مجاز است درباره آن دسته از مشترکان اعتباری که سه ماه از آخرین تراکنش آنها گذشته باشد، «نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التادیه برای نگهداری شبکه و ارتباط ... اقدام کند.» و در صورت عدم وجود اعتبار، «نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام نماید.»

متن کامل این مصوبه از وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل دریافت است.