آشنایی با سازمان تنظیم مقررات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مشترکان عزیز ایرانسل می تواند به منظور آشنایی بیشتر با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نقش آن سازمان در رسیدگی به شکایات و تخلفات، به نشانی اینترنتی www.cra.ir مراجعه نمایند.