jayeze
۱ مهر تا ۳۰ آذر ۹۶ جشنواره رنگین کمان Jan 29 2021 جشنواره رنگین کمان

معرفی مسابقه

{جشنواره رنگین کمان ۱۵: }

شروع {۱۳۹۶/۰۷/۰۱}
پایان {۱۳۹۶/۰۹/۳۰}
برگزار کننده {سروش همراه رسانه}
تعداد محتوا {۹۰ عدد}
هزینه هر محتوا {۱۲۰ تومان}

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: {جشنواره پیامکی شامل ۱۲ بازی پیامکی می باشد.}
کاربر با شرکت در هریک از مسابقات، در جشنواره شرکت داده می شود و چنانچه کاربری بیش از ۱۵۰۰۰ امتیاز جمع آوری کند در قرعه کشی خودرو شرکت داده می شود.
امتیاز بیشتر = شانس بیشتر
 
اعـلام برنـدگان: {قرعه کشی معمولاً یک ماه پس از پایان آن انجام می گیرد. پس از مشخص شدن برندگان، با آنها تماس گرفته خواهد شد. }

جوایز :

{یک دستگاه خودرو ساندرو دنده ای}
{۱۶ هزار کارت شارژ ۱۰۰۰ تومانی}

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: {کاربر با ارسال عدد ۱ به سرشماره هر یک از بازی های زیر، عضو بازی و همچنین عضو جشنواره می شود.}
بازی نوستالوژی : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۵۵
بازی هوادارا : ارسال ۱ به ۲۰۱۴۸
بازی اکران : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۵۹
بازی خوشمزه : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۴۸
بازی من و ورزش : ارسال ۱ به ۲۰۱۴۶
بازی زندگی روزمره من : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۴۹
بازی کی ام و چی ام و کجام : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۵۷
بازی شعر و ترانه : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۴۷
بازی شهر ما دنیای ما : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۵۶
بازی خوردنی های پرخاصیت : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۶۰
بازی سفر : ارسال ۱ به ۷۳۷۹۶۶
بازی بخوان و ببر : ارسال ۱ به ۷۳۸۵۶۱
 • انصراف:

  {کاربر برای لغو عضویت خود می تواند حرف L و یا laghv را به سرشماره مورد نظر خود ارسال نماید.}

 • نحوه امتیازگیری

  {نحوه امتیازگیری:
  *امتیاز بازی: (۱۲ بازی داریم)
  امتیازات:
  پاسخ صحیح به هر سوال: ۱۶۰ امتیاز
  پاسخ غلط به هر سوال: ۱۳۰ امتیاز
  سوالات نقره ای:
  سوال ۱۰، ۳۰، ۶۰، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰: ۵۰۰ امتیاز
  سوالات طلایی: سوپر امتیاز در مناسبت های خاص }

 • هزینه ها

  {عضویت در بازی ها و دریافت اولین پیام رایگان است ولی با توجه به اینکه این بازی ها بعنوان یک سرویس ارزش افزوده به شمار می آید مشترکین فقط در ازای پیامک های دریافتی از سیستم هزینه پرداخت می کنند. }

 • شرایط وقوانین

  {هر شرکت کننده در این سرویس حداکثر یک جایزه برنده خواهد شد . ( یعنی اگر شرکت کننده ای 2 جایزه برنده شود بهترین جایزه به او اهدا می گردد و جایزه دیگر به نفر جایگزین اهدا خواهد شد.)}

منبع: نقدی