شوت
۱۰ بهمن ۹۴ تا ۱۰ بهمن ۹۹ عضویت در بازی شوت Jan 29 2021

معرفی مسابقه

مسابقه شوت۳۶۵ بر اساس پیش بینی نتیجه مسابقات است. ما به کاربر این اجازه را می دهیم که با استفاده از USSD پیش بینی کند در دو پیامی که به کاربر ارسال می‌شود یک پیام به علاوه نحوه پیش بینی ارسال می شود

شروع مسابقه ۱۰/۱۱/۱۳۹۴
پایان مسابقه ۱۰/۱۱/۱۳۹۹
برگزار کننده پاسکا
تعداد سوالات ۲۴۰ / ۸
هزینه هر سوال ۱۲۰ تومان

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: در پایان ماه، سیستم به صورت خودکار کاربر برنده را قرعه کشی خواهد کرد. الگوریتم سیستم به این صورت است که بر اساس امتیازات کاربر، به وی تعدادی شانس برای برنده شدن در قرعه کشی اعطا می‌گردد.
حتی اگر کاربر در ابتدا یا بین ماه اشتراک خود را لغو کند، باز هم در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.
 
اعـلام برنـدگان: پس از مشخص شدن برنده، با وی تماس گرفته شده و جایزه به ایشان اهدا خواهد شد. درضمن تاییدیه تحویل جایزه به ایرانسل ارسال خواهد شد.
۳ میلیون تومان وجه نقد ۱
Cash ۱

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: کاربر ۱ را به ۷۳۷۹۴۳ ارسال می‌کند
   • در صورت صحیح بودن کیوورد:
      o دریافت پیام تاییدیه اشتراک از MT رایگان: ۷۳۷۹۴۳
      o ارسال اولین پیام پولی به همراه محتوا و سؤال از MT پولی: ۷۳۷۹۴۳
   • در صورت غلط بودن کیوورد:
      o پیام پاسخ به همراه پیام خطا از MT رایگان: ۷۳۷۹۴۳
 • انصراف از مسابقه

  کاربر L را به ۷۳۷۹۴۳ ارسال میکند

  • سیستم صحیح بودن کیوورد ارسالی از جانب کاربر را بررسی می کند.

  • اگر کاربر مشترک سرویس باشد، یک پیام انصراف از MT رایگان ۷۳۷۹۴۳ ارسال می گردد

  • اگرکاربر مشترک سرویس نباشد، پیام خطا از طریق MT رایگان ۷۳۷۹۴۳ ارسال می گردد

 • نحوه امتیازگیری

  • کاربر در ازای هر پاسخ صحیح ۲۰۰ امتیاز کسب می‌کند

  • کاربر در ازای هر پاسخ نادرست ۵۰ امتیاز کسب می‌کند.

  • در صورت عدم پاسخ به سؤال، کاربر امتیازی دریافت نمی‌کند

 • هزینه ها

  • سؤال روزانه شارژ خودکار به همراه محتوا در یک پیامک به قیمت ۱۰۰ تومان از MT پولی ۷۳۷۹۴۳ ارسال می گردد

  • هر وقت که کاربر پیش بینی می‌کند، او یک پیام تاییدیه از MT رایگان ۷۳۸۹۴۴ دریافت می‌کند که پیش بینی اش ثبت شده است

 • شرایط وقوانین

  • هر کاربری قادر به اشتراک در این سرویس است

  • برای اشتراک ۱ را به ۷۳۷۹۴۳ ارسال نمایید

  • برای انصراف L را به ۷۳۷۹۴۳ ارسال نمایید

  • پیام روزانه از طریق پیام شارژ خودکار به همراه محتوا و سؤال از شماره ۷۳۷۹۴۳ به قیمت ۱۰۰ تومان به ازای هر پیام می باشد

  • هر پیام اضافی از MT پولی ۷۳۷۹۴۳ به قیمت ۱۰۰ تومان می باشد

  • هر پاسخ صحیح معادل با ۱۰۰ امتیاز است

  • هر پاسخ غلط معادل با ۵۰ امتیاز است

  • درصورت عدم پاسخ، امتیازی به کاربر تعلق نمیگیرد.

منبع: نقدی
ورزشی کلمات کليدي
NOSEARCH