چهارشنبه 1 آذر 1391 بازی پیامکی ایرانگردی -۱ آذر ماه تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱
بازی پیامکی ایرانگردی
 
 موضوع : ایرانگردی
تاریخ برگزاری:
        شروع بازی:۱ آذر ماه ۱۳۹۱
         پایان بازی:۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ساعت ۱۲ شب
 
برگزار کننده: شرکت رهنماکامیابان نخستین(بییپ)
 
تعداد سوالات:۲۰۰ سوال
 
هزینه هرسوال: ۷۵تومان
 
حامی :شرکت رهنما کامیابان نخستین (بییپ)
 
جوایز این دوره :
جایزه قرعه کشی : قطعه طلا به ارزش ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)
       ثبت نام:
کاربر با ارسال پیامک خالی به ۲۰۱۲در بازی عضو می شود. عضویت در بازی و دریافت اولین سوال رایگان است و فقط در ازای دریافت پیامکهای بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد. پس از عضویت در بازی، سوالات برای کاربر ارسال می شود.
- سوال اول هر روز بطور اتوماتیک برای ثبت نام کنندگان فرستاده می شود و در صورتیکه کاربر بخواهد می تواند با پاسخ به سوالات بیشتر به سمت شهر اصلی مربوط به آن روز هدایت شود.
 
کیورد قابل استفاده در این بازی برای پاسخ دادن به سوالات SA می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “SA” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند.
مثال: SA ۳۰۵
-          نحوه انصراف:کاربر برای لغوعضویت خود میتوانددستور LAGHV MASHAL را از طریق پیام کوتاه به شماره ۸۲۸۲ ارسال کند.
تذکر مهم:با لغو مسابقه در هر مرحله از مسابقه، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و کاربر بر اساس امتیازاتی که تا آن لحظه کسب کرده است در قرعه کشی ها شرکت داده خواهد شد.
شماهر زمان پس از لغو عضویت می توانید مجددا وارد مسابقه شده و مسابقه را از آخرین سوالی که قبلا پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده خواهد شد.
در هر لحظه برای مشاهده امتیاز خود در مسابقه می توانید کد SA ۳۳۳ را به ۸۲۸۲ ارسال نمایید.
 
-          آغازبازی:‌در این بازی کاربر حرکت خود را از شهر دلخواه خود شروع می‌کند و هر روز باید از شهرهای ایران گذشته و به مقصد روزانه خود برسد. کاربر باید در پایان ماه بتواند خود را به شهر مبدا حرکت برساند. حدفاصل هر دو شهر مقصد،تعدادی شهر فرعیوجود دارد که کاربر با عبور از بین این شهرها باید نزدیک‌ترین مسیر تا مقصد را بیابد. در پیامک دریافتی پس از مشخص شدن شهر مبدا و مقصد، چندشهر بهکاربرپیشنهاد خواهد شد که وی باید از طریق انتخابنزدیکترین مسیر هوایی به مقصد برسد و در جواب باید یکی از آنها را انتخاب کند.
 
       نحوه امتیاز دهی:
         کاربران پس از عبور از تمامی شهرها و بازگشت به شهر مبدا،۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کنند.
         کاربران با رسیدن به هریک از سی و یک شهر اصلی ۱۰۰ امتیاز دریافت می کنند.
         سایر راه های کسب امتیاز (در ادامه در خصوص هر یک توضیحات مفصل ذکر شده است):
         دعوت از همسفران
         یافتن گنج
         پاسخ صحیح به سوال جادویی (استفاده از قالیچه پرنده)
 
 
 
 
 
 
 
 
-          سوخت:
تعداد مسیرهای کوتاه بین شهرهای اصلی برای پیمودن مشخص است و کاربران به اندازه طی کردن این مسیر بنزیندر اختیار خواهند داشت تا به شهر مبدا برسند.اگر کاربری بخواهد از مسیر دورتری برود و یا بنزینش تمام شود باید میزان بنزین خود را افزایش دهد. این کار از دو طریق امکان پذیر است:
         خریدبنزین با استفاده از امتیاز: درزمان اعلام اتمام بنزین اگرکاربرگزینه های مسیرراانتخابن مایدٰبهطوراتوماتیک ۱۰۰ امتیازازویکاستهشدهو ۵ لیتربنزین بهویدادهمیشود.
         خریدبنزین با پرداخت هزینه: کاربر می تواند با ارسال کدNAFTبه شماره ۸۲۸۲، ۵ لیتربنزین خریداری بکند در اینصورت ۹۹۰ریال از شارژ وی کسر خواهد شد .
هر شرکت کننده در آغاز بازی به اندازه یک مخزن ۷لیتری بنزین هدیه می گیرد.
-          گنج:
در مسیر بین شهر‌ها به صورت اتفاقی برای برخی از کاربران اعلام می‌شود که در یکی از شهرهای اطراف آن‌ها گنج وجود دارد و فاصله کیلومتری هوایی تا گنج به وی اعلام ‌می‌شود. کاربر در صورت تمایل به شهرهای اطراف رفته و هر بار به وی فاصله تا گنج اعلام خواهد شد .گنجمیتواندامتیازیابنزینباشد. پس از یافتن گنج مسیر ادامه خواهد داشت.
 
-          بازدیدازمکانهای دیدنی:
با رسیدن به هر شهر اصلی(شهر مقصد)، به کاربر پیشنهاد داده می‌شود تا به یکی از مکان‌های اصلی شهر برودو از آن دیدن نماید. امتیازی که کاربراز بازدید این مکان دریافتمیکنداز ۵۰ تا ۵۰۰ امتیازخواهدبود. پارامترهاییمانندتعدادهمسفران ومکانانتخابیدرامتیازویتاثیرگذاراست.
 
هر شرکت‌کننده یک کد منحصر به فرد دریافت می کند که با کمک آن می تواند دوستان خود را دعوت کند تا با ارسال آن کد به ۸۲۸۲ به طور مجازی جزء تماشاچیان ویشوند.
 
·         صفر تا ۲۰۰امتیاز بر اساس مکان دیدنی
·         ۲۰ امتیاز در ازای حضور هر تماشاگر (سقف امتیاز =۳۰۰)
 
 
و کاربری که به بازی دعوت می شود وواردبازی شده است ۲۵ امتیازدریافت خواهدکرد
 
مثال :
کاربری کد SA ۱۲۳۴۵۶۷۸ را به ۸۲۸۲ ارسال کرده و جزو تماشاچی های دوست خود (با کد ۱۲۳۴۵۶۷۸) شده استبا ورود به بازی ۲۵ امتیاز و فرد دعوت کننده ۲۰ امتیاز دریافت خواهند کرد.
 
-          قالیچه پرنده:
برای کاربرانی که در روزهای میانی یا پایانی وارد بازی می‌شوند، این امکان وجود دارد که با خرید قالیچه پرنده خود را به شهر اصلی آن روز و سایر کاربران برسانند البته در این صورت امتیازات و گنجهای بین راه را از دست خواهند داد.(استفاده ازقالیچه کاربررابه اندازه فاصله۶ شهرپیش خواهدبرد)
برایاستفادهازقالیچهپرندهدو راه وجود دارد:
         استفاده از قالیچه با امتیاز: کاربر در صورت ارسال عبارت SA ۴۴۴۴ به شماره ۸۲۸۲ می تواند از قالیچه استفاده کند. در این صورت ۲۰۰ امتیاز از وی کسر می گردد.
         استفاده از قالیچه با پرداخت هزینه: کاربر می تواند با ارسال کدGHALI به شماره ۸۲۸۲ از قالیچه استفاده کند. در اینصورت ۱۹۹۰ریال از شارژ وی کسر خواهد شد .
به محض ارسال عبارت GHALI به ۸۲۸۲ یک سوال جادویی از کاربر پرسیده می شود که در صورت پاسخ صحیح،۱۰۰ امتیاز به وی تعلق خواهد گرفت.
       غول چراغ جادو
در این بازی موجودی به نام "غول چراغ جادو" به کاربر معرفی می شود که در هر مرحله از بازی در کنار او بوده و به وی کمک می کند تا امتیازش افزایش یابد؛
غول چراغ جادو چه کارهایی می تواند انجام دهد:
"غول چراغ جادو" برای پیدا کردن مسیر، گنج و مکان های دیدنی و به عبارتی کسب امتیاز بیشتر و راهنمایی در یافتن پاسخ صحیح به کاربر کمک می کند.
 
شرکت کنندگان برای مشورت با غول چراغ جادو  باید عبارت GHUL را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      نحوه قیمت گذاری:
ارسال پیامک به۸۲۸۲ رایگان می باشد این بدین معنی است که مشترکان برای ارسال OZV MASHALبه ۸۲۸۲ هزینه ای پرداخت نمی کنند. ولی با توجه به اینکه این سرویس بعنوان یک سرویس ارزش افزوده به شمار می آید مشترکان فقط در ازای پیامک های دریافتی از سیستم هزینه پرداخت می کنند.

در واقع خدمات ارزش افزوده، خدماتی هستند که فراتر از سرویس های پایه یک اپراتور (مثلا ارسال SMS) ارائه می شوند بنابراین در قیمت گذاری این گونه سرویس ها،پیامک های حاوی محتواهای ارزش افزوده در طبقهبالاتری نسبت به پیامکهای معمولیقرار می گیرند.
با نظر به موارد فوق و با توجه به اینکه در مسابقات پیامکی در ازای هر درخواست، یک پیامک ۵ قسمتی (معادل ۵ پیامک) برای مشترکان ارسال می گردد، قیمت پاسخگویی به هر سوال معادل ۷۵۰ ریال محاسبه گردیده است.
 
      نحوه انتخاب برندگان:
 
انتخاب برندگان قرعه کشی: (قطعه طلا)
در پایان بازی بین کاربرانی که یک بار ایرانگردی کرده اند و به مبدا مجدد بازگشته اند، به قید قرعه یک نفر انتخاب خواهد شد .
 
-          تذکر : جوایز با کسر کسورات قانونی به برندگان اهدا می گردد.
 
-          تذکر مهم :هر شرکت کننده در این بازیحداکثر یک جایزه برنده خواهد شد . ( یعنی اگر شرکت کننده ای ۲ جایزه برنده شود بهترین جایزه به او اهدا می گردد و جایزه دیگر به نفر جایگزین اهدا خواهد شد)
 
 
       اعلام برندگان:قرعه کشی بازی معمولاً یک ماه پس از پایان آن انجام شده و اطلاع‌رسانی به برندگان از روش های زیر صورت می گیرد:
         شرکت کنندگان بازی، یک ماه پس از پایان بازی با ارسال عبارت BWIN به شماره ۸۲۸۲ از طریق پیامک می توانند از وضعیت خود در بازی مطلع شوند.
         همچنین با برندگان تماس گرفته خواهد شد.
 

قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقات ویترین ایرانسل: 
 

اهداء جوایز در ویترین ایرانسل حداکثر ۳ماه پس از تاریخ پایان بازی همان دوره می باشد.
 
ضمنا برندگان بعد از اعلام نتایج ، ۳۰روز مهلت دارند که مدارک خود را ارائه دهند.
 
بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر شرکت رهنما (بییپ) هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل جوایز به برندگان نخواهد داشت.
 

کلمات کليدي
NOSEARCH