شنبه 29 آبان 1395 1 تا 30 مهر 95

معرفی مسابقه

{ جشنواره رنگین کمان 3:
این جشنواره دارای 10 بازی می باشد که با عضویت در هر کدام و کسب 10000 امتیاز در مجموع تمام بازی ها، در قرعه کشی یک دستگاه ال نود شرکت داده می شوید.
جشنواره رنگین کمان 3 از اول مهر تا 30 مهر ادامه دارد. }

شروع {1395/07/01}
پایان {1395/07/30}
برگزار کننده {سروش همراه رسانه}
تعداد محتوا {30 عدد}
هزینه هر محتوا {120 تومان}

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: {در پایان جشنواره تمام کاربرانی که حداقل 10000 امیتاز کسب کرده باشند، در قرعه کشی یک دستگاه ال نود شرکت داده می شوند. }
 
اعـلام برنـدگان: {قرعه کشی معمولاً یک ماه پس از پایان آن انجام می گیرد. پس از مشخص شدن برندگان، با آنها تماس گرفته خواهد شد. }

جوایز :

{یک دستگاه خودرو ال نود}

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: {کاربر با ارسال عدد 1 به سرشماره هر یک از بازی های مورد نظر خود، عضو بازی و همچنین عضو جشنواره می شود.}
 • انصراف:

  {کاربر برای لغو عضویت خود می تواند حرف L و یا laghv را به سرشماره مورد نظر خود ارسال نماید.}

 • نحوه امتیازگیری

  {نحوه امتیازگیری:
  *امتیاز بازی ها: (10 بازی داریم)
  پاسخ صحیح: 1000 امتیاز
  پاسخ اشتباه: 500 امتیاز }

 • هزینه ها

  {عضویت در بازی ها و دریافت اولین پیام رایگان است ولی با توجه به اینکه این بازی ها بعنوان یک سرویس ارزش افزوده به شمار می آید مشترکین فقط در ازای پیامک های دریافتی از سیستم هزینه پرداخت می کنند. }

 • شرایط وقوانین

  {هر شرکت کننده در این سرویس حداکثر یک جایزه برنده خواهد شد . ( یعنی اگر شرکت کننده ای 2 جایزه برنده شود بهترین جایزه به او اهدا می گردد و جایزه دیگر به نفر جایگزین اهدا خواهد شد.)}

کلمات کليدي
NOSEARCH