چهارشنبه 26 خرداد 1395 1 تیر 95 تا 31شهریور 95

معرفی مسابقه

جشنواره دوستانه متشکل از 20 سرویس میباشد که کاربر با عضویت در هرکدام از سرویس ها یا چند سرویس می تواند در قرعه کشی شرکت کند. عضویت در سرویس ها با ارسال عدد یک به یکی از سرشماره های زیر امکان پذیر می باشد. 737452- 737453- 737450- 737458-737473-203067-737459-737460-737451-737472-737461-737462-737737-737464737468-737470-203022-737476-737471-203093-737474

شروع مسابقه 95/04/01
پایان جشنواره 95/06/31
برگزار کننده بییپ
تعداد محتوا 31
هزینه هر پیام 120تومان

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: همه کاربران عضو در سرویس ها در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

اعـلام برنـدگان: {با برندگان از طریق شماره تلفن 09351000000 تماس حاصل شده و احراز هویت می گردد.
کارت هدیه،شمش طلا،کمک هزینه سفر ، اینترنت و شارژ رایگان 3 کارت هدیه 200 میلیون ریالی،3 کمک هزینه سفرهرکدام به ارزش 200 میلیون ریال،3 شمش طلا به ارزش 200 میلیون ریال و 90میلیون تومان اینترنت و شارژ رایگان.

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت:
 • انصراف از مسابقه
  .

  کاربر برای غیرفعالسازی می تواند 0 را به سرشماره هر سرویس ارسال نماید.

 • نحوه امتیازگیری

  همه کاربران عضو در سرویس ها در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

 • هزینه ها

 • شرایط وقوانین

  با لغو مسابقه در هر مرحله از مسابقه، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند.

  جوایز با کسر کسورات قانونی به برندگان اهدا خواهد شد.

کلمات کليدي
NOSEARCH