چهارشنبه 26 خرداد 1395 1 تیر 95 تا 31 شهریور 95

معرفی مسابقه

جشنواره آفتاب متشکل از 37 سرویس میباشد که کاربر با عضویت در یکی از سرویس ها یا چند سرویس می تواند با دریافت مجموع 10 پیام از یک سرویس یا چند سرویس و رسیدن به امتیاز 10000 در قرعه کشی شرکت کند. دریافت لیست سرویس ها از طریق ارسال SU LIST به 8282 امکان پذیرمی باشد.

شروع مسابقه 95/04/01
پایان جشنواره 95/06/31
برگزار کننده بییپ
تعداد محتوا 31
هزینه هر پیام 120تومان

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: جهت رسیدن به امتیاز لازم کاربر می بایست حداقل 10000 امتیاز کسب کرده باشد. دریافت هر پیام 1000 امتیاز خواهد داشت.

اعـلام برنـدگان: {با برندگان از طریق شماره تلفن 09351000000 تماس حاصل شده و احراز هویت می گردد.
خودرو – کارت هدیه • تیرماه: 10 جایزه 13 میلیون تومانی ( 130 میلیون تومان) • مرداد ماه: 5 جایزه خودرو تیبا هریک به ارزش 26 میلیون تومان ( 130 میلیون تومان) • شهریور ماه: 1 جایزه خودرو مزدا3 تیپ چهار به همراه بنزین معادل 15 میلیون تومان برای برنده مجموعا به ارزش 130 میلیون تومان ( 130 میلیون تومان)

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: کاربر با ارسال su list به 8282 لیست را دریافت می کند و با ارسال کلید واژه مربوطه عضو سرویس می شود.
 • انصراف از مسابقه
  کاربر برای انصراف از عضویت در مسابقه میتواند دستور مربوطه را از طریق پیام کوتاه به شماره 8282 ارسال کند. .

 • نحوه امتیازگیری

  شرکت کنندگان با پاسخ به سوالات مسابقه امتیاز کسب خواهند کرد.

  دریافت هر پیام 1000 امتیاز دارد.

 • هزینه ها

 • شرایط وقوانین

  با لغو مسابقه در هر مرحله از مسابقه، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند.

  جوایز با کسر کسورات قانونی به برندگان اهدا خواهد شد.

کلمات کليدي
NOSEARCH