شنبه 5 تير 1395 10 خرداد 95 تا 31 تیر 95

معرفی مسابقه

جشنواره آموزشی ایرانسل

شروع مسابقه 10/3/95
پایان مسابقه 31/4/95
برگزار کننده تله کوله
تعداد سوالات 30
هزینه هر سوال 120

جوایز و انتخاب برندگان

شـرایط قرعـه کشـی: شرکت کنندگان با دریافت اولین محتوا در قرعه کشی جایزه شرکت داده میشوند. قرعه کشی در انتهای سرویس انجام می شود.
 
اعـلام برنـدگان: قرعه کشی معمولاً یک ماه پس از پایان آن انجام می شود و اطلاع‌رسانی به برندگان با روش های زیر صورت می گیرد: ۱. وب سایت ایرانسل www.irancell.ir ۲. وب سایت تله کوله www.telecooleh. com 3. همچنین از شماره ۰۹۳۵۱۰۰۰۰۰۰ با برندگان تماس گرفته خواهد شد.
پژو 206 تیپ 2 1

اطلاعات بیشتر (راهنما )

نحـوه عضویـت: ارسال عدد 1 به 737637
 • انصراف از مسابقه

  ارسال دستور L به شماره 737637

 • نحوه امتیازگیری

 • هزینه ها

  کاربران برای عضویت در سرویس و دریافت پیامک معرفی سرویس، هزینه ای پرداخت نمی کنند ولی در ازای سایر پیامک های دریافتی، هزینه از حساب مشترکین کسر خواهد شد. با توجه به این که در سرویس های پیامکی در ازای هر درخواست، یک پیامک 5 قسمتی برای مشترکین ارسال می شود، قیمت دریافت هر محتوا معادل 1200 ریال محاسبه شده است.

 • شرایط وقوانین

  شرکت کنندگان با دریافت اولین محتوا در قرعه کشی جایزه شرکت داده میشوند. قرعه کشی در انتهای سرویس انجام می شود.

  به ازای دریافت محتوا در هر روز یک امتیاز در قرعه کشی کسب میشود، امتیاز بیشتر=شانس بیشتر

  هر شرکت کننده در این سرویس حداکثر یک جایزه برنده خواهد شد .

کلمات کليدي
NOSEARCH