شارژ شگفت انگیز ایرانسل.

شارژ شگفت انگیز پلکانی

با شارژ شگفت‌انگیز تا ۲۰% شارژ بیشتر دریافت کنید.

.

شما مشترکان اعتباری می‌توانید بر اساس جدول زیر، تا ۲۰% اعتبار هدیه در زمان خرید شارژ دریافت کنید. بدین ترتیب ظرف حداکثر ۳۰ روز، فرصت دارید از اعتبار هدیه خود برای برقراری مکالمه‌، ارسال پیامک و پیام چندرسانه‌ای ایرانسلی و یا استفاده از اینترنت همراه بهره بگیرید.

شارژ شگفت‌انگیز مستقیم
نوع شارژ میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۰
تمدید شارژ شگفت‌انگیز عادی
نوع شارژ میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۴,۵۸۷ ۴۵,۸۷۲ ۵۰,۴۵۹ ۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۶۱ ۹۱,۷۴۳ ۱۰۵,۵۰۵ ۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۹۷ ۱۸۳,۴۸۶ ۲۲۰,۱۸۳ ۳۰
 

برای استفاده از شارژ شگفت‌انگیز، رمز شارژ را با کد #رمز شارژ ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴# وارد کنید.

مثال: اگر رمز شارژ ۱۲ رقمی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳ باشد، برای فعال‌سازی کد زیر را وارد کنید:

از چپ به راست:

*۱۴۴*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳#

 

مهلت استفاده از هریک از شارژهای شگفت انگیز در زمان مربوط پایان می‌یابد. بدین معنی که اگر به عنوان مثال در زمان استفاده از شارژ شگفت انگیز ۱۰ روزه، شارژ ۲۰.۰۰۰ تومانی با اعتبار ۲۰ روز بخرید، شارژ۱۰ روزه در مهلت خود و شارژ ۲۰ روزه نیز در مهلت خود پایان می‌یابند.

 
  • مبالغ جدول بالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
  • پس از آن که مهلت استفاده از شارژ شگفت‌انگیز به پایان رسید، باقیمانده شارژ اصلی همچنان معتبر باقی می‌ماند و تنها شارژ شگفت‌انگیز منقضی می‌شود.
  • برقراری تماس با مرکز تماس ایرانسل (شماره ۷۰۰) با شارژ شگفت انگیز امکان‌پذیر است.
  • امکان استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی در زمان رومینگ وجود ندارد.
  • اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز تنها برای سرویس‌های مکالمه، پیامک، پیام چندرسانه‌ای و اینترنت همراه قابل استفاده است.
  • امکان خرید بسته با اعتبار هدیه شارژ شگفت‌انگیز وجود ندارد.
  • پس از پایان اعتبار شارژ شگفت‌انگیز، می‌توانید از دیگر طرح‌های تشویقی استفاده کنید.

ممکن است دوست داشته باشید: