در صورتی که آهنگی را خریداری کنید و سپس آن را حذف کنید، بازگرداندن هزینه آن به حساب شما امکان‌پذیر نیست.
خیر. هر آهنگ برای مدت ۳۰ روز در آلبوم شما ذخیره می‌شود. به عنوان مثال اگر آهنگی را در روز ۱۰ شهریور خریده باشید، تاریخ انقضای آن ۹ مهرماه خواهد بود.
اگر در حالت پخش تک آهنگی، چند آهنگ بخرید، آهنگ‌ها به ترتیب خرید در آلبوم شما ذخیره می‌شوند ولی فقط اولین آهنگ ذخیره شده در آلبوم برای تماس‌گیرندگان پخش می‌شود. زمانی که آهنگ اول منقضی شد، دومین آهنگ خریداری شده برای تماس‌گیرندگان پخش می‌شود. به همین ترتیب تمامی آهنگ‌ها به ترتیب خریداری شده برای تماس‌گیرندگان پخش می‌شود.
بله. اگر برای فعال‌سازی، دریافت اطلاعات و ... سرویس آهنگ پیشواز از پیامک استفاده کنید، هزینه ارسال هر پیامک، مطابق طرح تعرفه فعال در حساب سیم‌کارت‌تان محاسبه می‌شود.