شرایط و قوانین استفاده از بسته‌های اینترنت نامحدود نسل 4 ثابت

.
  • بسته‌ اینترنت نامحدود: بسته‌ای است که با درنظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار است.
  • سرعت بسته اینترنت نامحدود: سرعت بسته‌های نامحدود بنا به نوع انتخاب مشترک «تا یک مگابیت برثانیه» یا «تا دو مگابیت بر ثانیه» است.
  • خط مشی استفاده منصفانه: میزان مشخصی از حجم هر بسته(متفاوت بر اساس نوع بسته) است، و در صورتی که مشترک بیش از آن استفاده کند سرعت به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می کند.
نام بسته سرعت اولیه Threshold سرعت ثانویه

بسته 1 مگابیت اینترنت نامحدود هفتگی

تا 1Mbps

30GB

تا 256Kbps

بسته 2 مگابیت اینترنت نامحدود هفتگی

تا 2Mbps

60GB

تا 256Kbps

بسته 1 مگابیت اینترنت نامحدود ماهیانه

تا 1Mbps

50GB

تا 256Kbps

بسته 2 مگابیت اینترنت نامحدود هفتگی

تا 2Mbps

100GB

تا 256Kbps

  • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
  • شما می‌توانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من خریداری کنید.
  • در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و بسته‌های حجمی، بدون توجه به تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی استفاده شده، سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند.
  • درصورت خرید همزمان چند بسته (حجمی و نامحدود) تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود.بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
  • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود، اما در زمان استفاده از بسته اینترنت نامحدود، سرعت به 1 یا 2 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.
.

سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟

×